Det räcker inte med att 80 procent av barnen överlever cancern. Barncancerfondens mål är att inget barn ska dö av sjukdomen – och arbetet dit styrs av forskare och frivilliga insatser. År 2016 slogs insamlingsrekord igen, vilket lämnar utrymme för mer forskningsanslag. – Det är fantastiskt. Vi har i det närmaste fördubblat vår insamling sedan 2012, säger generalsekreteraren Per Leander.

Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1-14 år. Det vill Barncancerfonden ändra på genom att bidra till barncancerforskningen, samtidigt som drabbade ska få stöd. År 2016 var ett rekordår både vad gäller insamlade pengar, aktiviteter och anslag till forskningen. Men trots det insamlade resultatet på 365 miljoner kronor under fjolåret behövs mer pengar.

- Vi har haft en fantastisk tillväxt. Ändå kan vi bara finansiera en bråkdel av de forskningsprojekt som finns och behövs. Det är många fler som söker forskningsanslag hos oss i dag jämfört med för fem år sedan, säger Per Leander.

”Vi har haft en fantastisk tillväxt. Ändå kan vi bara finansiera en bråkdel av de forskningsprojekt som finns och behövs”

Han ser det som mycket positivt att intresset för att forska om sjukdomen har ökat. Det gör att Barncancerfonden kan närma sig sin vision - att utrota barncancer.

– Det finns fler kloka hjärnor som arbetar med vår fråga. Det är positivt att vi har ett större behov, även om det inte alls gör att vi kan slå oss till ro.

En av Barncancerfondens viktigaste insatser 2016 var att bidra till att den kliniska verksamheten för prövningar kunde starta, HOPE (Hematologisk Onkologisk Prövningsenhet). Verksamheten har gjort det möjligt för barn som har fått en dålig prognos att kunna pröva alternativa mediciner. Dessutom görs forskning kring hur de drabbade kan få behandlingar som innebär mindre lidande.

– Vi har anställt personal och börjat med de första studierna. Det är hoppfullt tycker jag. Det handlar inte bara om liv och död, även om det är tydligast. Men det görs också prövningar som exempelvis handlar om hur utslag och svamp i munnen ska undvikas under en behandling. Om patienterna enklare kan äta mat kan det i sin tur förhoppningsvis leda till ett snabbare tillfrisknande.

Barncancerfondens arbete för 2017 är att fortsätta utvecklas och sätta en inspirerande strategi inför framtiden. Samtidigt ska organisationen fortsätta sitt hårda arbete. En del av det innebär att intressera frivilliga till att delta i kampen mot barncancer.

– Vi måste få alla som varit verksamma tidigare år att ännu en gång engagera sig. Det kan handla om allt från att arrangera Spin of Hope, cykla till Paris med Team Rynkeby och starta en egen insamling till att forskarna ska fortsätta med sina studier och att vårdutbildning på Ågrenska ska ske. Allt börjar om från början och det är viktigt att vi inte ignorerar det hårda arbetet.

Även om Per Leander tycker att resultatet från 2016 är enastående är det långt kvar till mål – att inget barn ska dö i cancer. Han vill att vi fortsätter utmana oss för att kunna bli ännu bättre.

¬– Det handlar om allt från hur vi ska attrahera fler till att bli Barnsupportar och hur vi ska använda nya medier för att nå de som vi inte har nått tidigare till hur vi ska få fler företag att inse vinsten av att arbeta med Barncancerfonden. Det är en cocktail av alla de bitarna och lite till för att vi ska lyckas, säger Per Leander.

En viktig del är också att fortsätta sprida information om barncancer i samhället. För 35 år sedan talades det inte om sjukdomen i samhället, i dag är situationen en annan tack vare Barncancerfondens informationsinsatser.

– Det är inget som sker av sig själv utan det är något vi måste värna genom att ha en bra, engagerande och tydlig kommunikation.

En annan bit som Per Leander vill lyfta fram är Barncancerfondens roll när det gäller att stötta de drabbade barnen och familjerna.

– En stor del av arbetet sker regionalt i våra föreningar som är närvarande på sjukhusen och driver stödgrupper. Från centralt håll ser vi till att det finns konsultsjuksköterskor, syskonstödjare och hjälp kring utbildning och rekreation.

Per Leander menar att engagemanget från företag, privatpersoner och forskare gör att Barncancerfonden fortsätter att utvecklas som organisation. Han ser ljust på framtiden och hoppas på att 2017 kan bli ännu ett rekordår.

- Jag tror att vi kan nå nya mål. Det som krävs för att göra det är ett metodiskt arbete. Samtidigt som vi ska behålla de fantastiska insatser som vi har gjort historiskt måste vi tänka nytt och fundera på hur vi ska förädla arbetet ytterligare, säger han.


Gå till 2016 i korthet