2016 var ett händelserikt år på flera sätt, med hög aktivitet inom Barncancerfondens samtliga verksamhetsändamål.

Vårt bidrag till forskning och utbildning når nya rekordnivåer. Effektfulla insatser inom råd och stödverksamheten, såsom vistelser och aktiviteter för drabbade familjer, har genomförts framgångsrikt. Nya samarbetsformer med näringslivet har bidragit till att både öka insamlingen och stärka engagemanget för våra frågor.

Nedan kan du läsa om ett antal händelser och aktiviteter som genomförts under året som gått. Läs även Barncancerfondens Generalsekreterare Per Leanders kommentar här .