Barncancerfonden samlade under 2016 in 365,1 (339,8) mkr vilket utgör en ökning med 7,5 procent. I detta kapitel av Barncancerfondens verksamhetsberättelse kan du ta del av Förvaltningsberättelse för året som gått, samt årets räkenskaper.

Vår verksamhet är omfattande och mångfacetterad. Genom tre ändamål bidrar vi till att uppnå vår vision, att utrota barncancer. Den forskning Barncancerfonden finansierar löper som regel över en längre tid. I praktiken innebär det att Barncancerfonden i samband med beviljandet av ett forskningsprojekt åtar sig att utbetala medel under flera år. För fullständig redogörelse av hur Barncancerfonden styr och förvaltar sin verksamhet, vänligen se vår Förvaltningsrapport och räkenskaper.

Nedan presenteras Barncancerfondens resultat för 2016. Fullständig redovisning inklusive noter och Barncancerfondens förvaltningsberättelse finns att ladda ned som PDF.