startpage_hero

Barncancerfondens verksamhets­berättelse och års­redovisning 2016

Vi har bidragit med mer än 2 miljarder kronor till forskningen sedan 1982

Läs mer om vårt uppdrag

224 pågående forskningsprojekt medfinansieras av Barncancerfonden

Läs mer om hur din gåva gör nytta

 
 
 
 
 
Ökad insamling ger resultat
– men det räcker tyvärr inte.

Barncancerfondens Generalsekreterare Per Leander kommenterar verksamhetsåret 2016 och blickar framåt mot kommande satsningar.

Läs Generalsekreterarens kommentarer om 2016

Samarbete som gynnar båda parter
– och räddar liv

Under 2016 genomfördes samarbetskampanjen Kör för livet tillsammans med BMW. Den gemensamma satsningen har kommit alla till gagn, och resulterade i närmare 4 miljoner kronor till kampen mot barncancer.

Läs mer om Kör för livet och möjligheten att samarbeta med oss

Finansiering av klinisk forskning

Under året satsade Barncancerfonden särskilt på klinisk forskning som ska förbättra befintliga behandlingsmetoder och ta fram nya mediciner.

Läs mer om några av satsningarna här

Förvaltningsberättelse och räkenskaper

Ett händelserikt och spännande år är till ända. Här kan du ta del av Barncancerfondens fullständiga årsredovisning och räkenskaper.

 
Logotyp

90-konto logotyp

Barncancerfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll, vilka bevakar att organisationer med 90-konto använder minst 75 % av intäkterna till verksamhetens ändamål.

Givarservice: 020-90 20 90
Kansliet: 08-584 209 00
Besöksadress: Hälsingegatan 49, Stockholm
E-post: info@barncancerfonden.se
Org.nr: 802010-6566
Plusgiro: 90 20 90-0
Swish: 90 20 900
Frågor & svar – besök vårt supportforum

FRII-logoBarncancerfonden tillämpar Frivilligorganisationernas insamlingsråds (FRII) kvalitetskod för insamlings- organisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden.