Inget barn ska behöva dö utan att läkarna har testat allt. Hope, den kliniska prövningsenheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, ger hopp till de svårast sjuka barnen. Under 2016 har de första studierna dragits igång vid testcentret med hjälp av Barncancerfondens stöd. För utan läkemedelsprövningar på just barn kan barncancerdrabbade inte få tillgång till de modernaste behandlingarna.

Initiativet till Hope kommer från familjen Malm. Deras son Nelson avled tre år gammal av en aggressiv tumör i hjärnan. Nelson fick inte tillgång till den senaste behandlingen i tid. Det ska inte behöva ske igen – därför startade Fredrik och Johanna Malm stiftelsen Entrepreneurs for Good, vilken gjorde det möjligt att Hope, Hematologisk Onkologisk PrövningsEnhet, kunde dra igång. Målet är att se till att barn som vårdas i Sverige ska få tillgång till de absolut bästa medicinerna. För att det ska bli möjligt behöver dagens svårt sjuka barn inkluderas i läkemedelsstudier kring den senaste forskningen.

– Vi måste vara med i utvecklingen av nya mediciner och erbjuda svenska barn att prova målinriktade mediciner på ett kontrollerat sätt. Utan kliniska läkemedelsprövningar kommer vi ingen vart. Det här är enda vägen till att vi i framtiden kan bota flera än i dag, och förhoppningsvis på ett skonsammare sätt, säger Ingrid Öra, som är en av två anställda läkare vid Hope.

bild: Charlotte Gawell

Barncancerfonden är ett viktigt stöd för testcentret. Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden, är mycket hoppfull inför verksamheten.

– För 50 år sedan överlevde 20 procent av barncancerpatienterna och 80 procent dog. I dag är siffran den omvända. Men överlevnadskurvan har planat ut och de 20 procenten som är kvar är svårare att nå. För att rädda resten behövs nya mediciner för barn och då måste vi ha fler kliniska prövningar, säger hon.

Under 2016 har verksamheten anställt personal och de första studierna har dragit igång. Hope blev Sveriges första ITCC-center under 2016, vilket innebär att det ingår i en internationell organisation som forskar om barncancer.

– Med det hoppas vi kunna delta i många internationella studier för att få fram ny medicinering mot barncancer. Eftersom barncancer trots allt är en ovanlig sjukdom måste vi samarbeta internationellt inom forskningen, säger Kerstin Sollerbrant.

Under 2016 har bland annat forskningsprojektet Biomede, som forskar inom den i dag dödliga hjärntumördiagnosen ponsgliom startat vid Hope. Sjukdomen innebär att den drabbade har en tumör i hjärnstammen. Det pågår också ett antal läkemedelsfinansierade studier vid enheten.

I framtiden hoppas Kerstin Sollerbrant att prövningsenheten ska kunna bli självfinansierad genom bidrag från framförallt landstinget, men också andra finansiärer som Barncancerfonden och läkemedelsbolag som lägger sina studier på Hope. Men vägen dit är lång.

– För att säkerställa att vi ska komma igång ordentligt behövs mer pengar, både från våra givare och landstinget, säger Kerstin Sollerbrant.


Gå till 2016 i korthet