Förstärka stödet till klinisk forskning. Det var ett av Barncancerfondens mål under 2016. Syftet är att förbättra dagens behandlingsmetoder och på sikt ta fram nya mediciner till cancersjuka barn. – Vi vill få upp överlevnadssiffrorna, säger Anders Höglund, forskningssamordnare vid Barncancerfonden.

Under 2016 satsade Barncancerfonden särskilt på klinisk forskning, vilket innebär patientnära studier som avser att förbättra befintlig behandling och ta fram nya mediciner. Två nya typer av utlysningar startades, ”kliniska projektanslag” och ”doktorandbidrag för kliniker”.

– Det är forskning som primärt bedrivs inom sjukvården i stället för på universiteten. Det är viktigt att fokusera på detta eftersom vi vill få upp överlevnadssiffrorna och få effektivare och säkrare behandling för de drabbade, säger Anders Höglund.

Det var 13 stycken nya kliniska projektanslag som beviljades förra året, vilka fick dela på 11,3 miljoner kronor. Barncancerfonden delade också ut tre doktorandbidrag på sammanlagt knappt 9 miljoner kronor.

Bland annat satsades pengar på studien ALLtogether. Dessutom fick en studie som handlar om gamma-delta-T-celler anslag samt en studie som rör omega 3-fettsyror. ALLtogether syftar till att ett nytt behandlingsprotokoll för barn med ALL, akut lymfatisk leukemi, ska tas fram.

– Det är 90 procents överlevnad för diagnosen, men vi vill komma åt de sista procenten. Samtidigt vill man anpassa behandlingen så att biverkningarna minimeras utan att effektiviteten blir sämre.

bild: Charlotte Gawell

Projektet om gamma-delta-T-celler undersöker hur kroppens eget immunförsvar kan användas mot cancerceller efter en stamcellsoperation. Vita blodkroppar separeras för att få fram dem som gör mest nytta i kampen mot cancern och som skadar kroppen minst. Vad gäller omega 3-fettsyror studeras hur de påverkar effekten av cytostatika och strålning då neuroblastom behandlas.

– I förlängningen planeras studier på om omega-3-fettsyror kan ges tillsammans med cytostatika och/eller strålning för att öka behandlingseffekten och minska de långsiktiga biverkningarna från behandlingen. Omega 3-fettsyrorna ska inte ersätta behandlingen, men boosta den, säger Anders Höglund, som vill poängtera att alla studier granskas av olika tillsynsmyndigheter innan de påbörjas.

Under 2016 har även Barncancerfonden satsat pengar på Biomede och Inform. Biomede är en europeisk studie ledd från Frankrike, som forskar på den dödliga hjärnstamstumören ponsgliom. Sverige deltar nu i forskningen.

– Det är ett viktigt projekt. Vi har tidigare haft väldigt lite kunskap om tumören, eftersom den sitter på en plats som styr kroppens centrala funktioner och är svår att ta en biopsi på, säger Anders Höglund.

Nu har fyra neurokirurger åkt till Strasbourg och utbildat sig i att ta vävnadsprover på tumören på ett säkert sätt, vilket leder till att mellan åtta till tio svenska barn beräknas kunna delta i studien varje år.

Inform är en internationell studie som syftar till att förhindra återfall av barncancerpatienter genom att se vilka genetiska förändringar det sjuka barnet har och genom det kunna ge en individuell behandling.


Gå till 2016 i korthet