Barncancerfonden kunde satsa rekordsummor på utbildning och forskning 2016. Det är engagerade företag och privatpersoner som bidragit till den stora insamlingen som ledde till att budgeten kunde överskridas. - Det känns fantastiskt roligt, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Barncancerfonden gav i fjol mer anslag till forskning och utbildning än något tidigare år – över 238 miljoner kronor. Pengar har gått till en rad olika forskningsprojekt och forskartjänster samt till infrastruktur och olika typer av utbildningar av personal inom barncancervården.

En av de nya studierna som har kunnat finansieras är ALLtogether, som syftar till att ett nytt behandlingsprotokoll för barn med ALL, akut lymfatisk leukemi, ska tas fram. Sjukdomen har en överlevnad på omkring 90 procent, men fortfarande finns svårbehandlade återfall. Studien undersöker vilka mediciner som kan vara verksamma för återfallen.

- Många barn med ALL blir också överbehandlade. Det som undersöks är hur vi ska hitta en balansgång mellan att ge dem tillräckligt med medicin utan att de ska få svåra, kroniska biverkningar, säger Kerstin Sollerbrant.

Andra stora studier som pågår är Biomede och Inform. Inform är en internationell studie som syftar till att förhindra återfall av barncancerpatienter genom att se vilka genetiska förändringar det sjuka barnet har och genom det kunna ge en individuell behandling. Biomede, som är en europeisk studie ledd från Frankrike, forskar på den dödliga hjärnstamstumören ponsgliom. Sverige deltar nu i forskningen.

- Barn med diagnosen har varit dömda att dö eftersom tumören sitter i ett område som kontrollerar kroppens centrala funktioner och därför är mycket svår att operera. I och med svårighetsgraden har vi inte tidigare kunnat bedriva forskning om ponsgliom.

I och med projektet har fyra neurokirurger åkt till Strasbourg och utbildat sig i att ta biopsier på tumören på ett säkert sätt. Det leder till att mellan åtta till tio svenska barn beräknas kunna delta i studien varje år.

- Utan Biomede skulle vi inte kunnat ta något steg framåt vad gäller ponsgliom. Barncancerfondens insamlade pengar för 2016 har också gått till att finansiera barncancerregister som kan utnyttjas av forskare, samt till biobanker där vävnad av barncancertumörer lagras.

- Det är tack vare alla generösa givare som vi kan satsa på forskningen. Det är fantastiskt roligt att åter igen kunna slå rekord i utdelning till barncancerforskningen, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.


Gå till 2016 i korthet